Svet-Stranek.cz
Pivoň, Stockau

Stavební nákresy a plány:pivon.freepage.cz

Stavební nákresy a plány

Nákresy a dispozice zámku a pivovaru z přelomu 20. a 30. let
Skica plánu zámku, půdorys1930, SOA Plzeň
Skica plánu zámku, 1.patro 1930, SOA Plzeň
Průřez pivovarem, 1929, SOA Plzeň
Pohled na pivovar ze západu, 1929, SOA Plzeň
Pohled na pivovar z jihu, 1929, SOA Plzeň