Svet-Stranek.cz
Pivoň, Stockau

Pohlednice z První republiky:pivon.freepage.cz

Pohlednice z První republiky

Pohlednice z období cca 1918-1939
Pohled na klášter a školu-stejný úhel jako 20 let dříve s četníkem, ale srovnáním jsou patrné rozdíly v přístavbách kláštera a zalesnění, kolem r. 1916
prosluněný pohled na klášter a rybník i s husami
1920 rybník a kostel
Panorama klášter, škola, pivovar s popisky, 1921
Stejný pohled, tentokrát nekolorovaný, kolem 1920, oproti 15 letům zpět je zde dům vlevo od školy
Pohled z Vranova, 1932
Kompletní panorama - klášter, škola, pivovar 1921
Pohled od Vranova, staré stodoly a původní cesta s alejí, 1926
Hostinec Stock in der Au, 1925
Hostinec Stock in der Au, 1925
Škola a klášter, 1924
Hostinec s klášterem a původními staveními nad ním, 1925
Nezvyklý pohled od lesa nad silnicí do Mnichova 1929
Hospoda, klášter a původní stavení nad ním, 1930
Pohled z Vranova, 1932
Pohled zhora, 1935
Obchod smíšeným zbožím Franz Buchauer, čp. 45