Svet-Stranek.cz
Pivoň, Stockau

Texty a dokumenty:pivon.freepage.cz

Texty a dokumenty

Zajímavé texty a dokumenty z různých zdrojů
Klášter Pivoň v době největšího rozkvětu na historickém obraze 1701
Klášter - Mědirytina Johann Steidlin 1731
Konigreich Bohmen: Johann Gottfried Sommer 1833, 1,strana
Konigreich Bohmen: Johann Gottfried Sommer 1833, 2,strana
Konigreich Bohmen: Johann Gottfried Sommer 1833, 3,strana
Konigreich Bohmen: Johann Gottfried Sommer 1833, 4,strana
Konigreich Bohmen: Johann Gottfried Sommer 1833, 5,strana
Konigreich Bohmen J A Michel 1840
Palacky 1848, Popis Králowství Českého, strana 340 Piwoň
Seznam obcí království Českého 1912, str.44
CK Seznam mist v království Českém 1913
H Tittl Statistik Grundbesitz 1881
Čechy Otto 1897, díl 9 FA Borovsky
Čechy Otto 1897, dil 9 FA Borovský, č.2
Čechy Otto 1897, dil 9 FA Borovský, č.3
Čechy Otto 1897, dil 9 FA Borovský, č.4
Čechy Otto 1897, dil 9 FA Borovský, č.5
Hirstein- Heber, Franz, Alexander:Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser
Žádost hostinského F.Buchauera z čp.45 z r.1919 o registraci nájmu
List sčítacího archu Pivoň čp.45, rodiny Buchauerů po 1.sv. válce
List sčítacího archu Pivoň čp.38, rodiny Rothmaierů po 1.sv. válce
Ověřovací dopis zájemci o zřízení sanatoria v zámku Pivoň, 1929
Zápis o zajištění služebností obce Skláře 1935
Zápis obecní kroniky - volebni listina leden 1919
Zápis z obecní kroniky - vysledky zemskych voleb 1928
Obecní kronika - Posledni Grobnerův zápis o odsunu 1946